реферат
Главная

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Курсовая работа: Будівництво 7-и поверхового 28-и квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли

Курсовая работа: Будівництво 7-и поверхового 28-и квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли

КУРСОВА РОБОТА

З предмету:

«Економіка будівництва»

На тему:

«Будівництво 7-и поверхового 28-и квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли»

Харків 2007


Вступ

Пояснювальна записка до кошторисної частини проекту на будівництво 9-ти поверхового 54-х квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли.

Кошторисна документація складена с застосуванням:

1.  Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д. 1.1–1–2000).

2.  Ресурсні елементі кошторисної норми на будівельні роботи (РЕКН-2001).

3.  Поточні одиничні розрахунки які складені на підставі (ДБН Д. 2.2–99) з цінами на трудові та матеріально-технічні ресурси враховані станом на 1 січня 2005 р.

У складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів враховані заготівельно-складські витрати:

-  Для будівельних, санітарно-технічних виробів та конструкцій – 2%;

-  Для металевих конструкцій – 0,75%;

Поточні одиничні розцінки використовуються при визначеній вартості будівництва на стадії договірних цін.

4.  Збірка єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції (ЗЕКЦ-97).

Найменування галузі господарства: капітальне будівництво.

Норми накладних витрат:

-  на будівельні роботи;

-  на санітарно-технічні –14,5%;

При договірній ціні прийняти наступні нарахунки6

-  комунальний податок – 0,03;

-  зимове подорожчання – 0,07%;

-  витрати на тимчасові будівлі та споруди – 0,95%;

-  непередбачені роботи – 10%.


Локальний кошторис 1 на загально-будівельні роботи

На будівництво 9-ти поверхового 54-х квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли.

Базисна кошторисна вартість 4532720,8 грн.

Нормативна трудомісткість 33511,4 люд./годин.

Базисна кошторисна заробітна плата 699292 грн.

Зроблено в цінах 2008 р. Вартість м2 к. пл. 1732,3 грн.

№ п/г Шифр номер позиції нормативу Найменування робіт та витрат Одиниці виміру Кількість Вартість одиниці в гр. Загальна вартість у гр. Витрати праці робітників не зайнятих обслуговуванням машин

 

Всього Експлуатація машин Всього Основна з/п Експлуатація машин Обслуговуючих машин

 

Основна з/п У тому числі заробітна плата

 

У тому числі заробітна плата На одиницю Всього

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

1 Земляні роботи

 

 

1

РЕСН

1–26–2

Грубе планування площ бульдозером потужністю до

132 кВт/180 к.с.

1000м2

0,71

530,44

530,44

105,02

376,61

376,6

74,56

____

8,98

6,37

 

2 1–13–5

Розробка ґрунту екскаватором, драглайном на гусеничному і колісному ході у відвал при ґрунті II групи з місткістю ковша 1,5 – 2,5 м3

1000м3

0,41

3266,98

138,79

3128,19

1075,18

1339,46 56,9

1282,56

440,8

18

110

7,38

45,1

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

3 1–17–2

Розробка ґрунту екскаватором, на гусеничному і колісному ході з розвантаженням на автомобіль, при ґрунті II групи з місткістю ковша 0,65 м3

1000м3

1,16

3794,74

165,53

3625,70

1050,37

4401,9 192,01

4205,8

1218,4

22,10

91,57

25,6

106,22

 

4 1–163–2 Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з відкосами і копання ям при II гр.

100 м2

0,7

3129,19

3129,19

-

-

2190,4 21,90,4

-

-

396,1

-

277,27

-

 

5 1–27–2 Зворотне засипання траншей і котлованів з переміщенням ґрунту до 10 м бульдозером потужністю до 132кВт/180 к.с./при ґрунті II гр.

1000м3

0,44

626,64

-

626,64

180,2

256,92

256,9

73,9

-

17,67

-

7,24

 

6 1–166–2 Засипання вручну траншей, пазух котлованів і ям при ґрунті II гр.

100м3

0,41

1184,77

1184,77

1185,2 1185,2

165,24

67,75

 

 

7 1–134–1 Ущільнення ґрунту пневма – тичними трамбівками при I і гр.

100м3

4,51

292,26

149,82

142,44

49,75

1318,09 675,7

642,4

224,4

18,36

5,52

82,8

24,89

 

 

8 С331–34–1

Вартість автоперевезень на самоскидах зайвого ґрунту на відстань 10 км/1,7 х гр. 3/=1,7хм3 х V = тонн

тонн 1972 14,22 28041,8

 

 

ВСЬОГО по 1 розділу

грн. 39110,38 4300,21 6764,26 460

 

 

2032,1 189,8

 

 

II. Фундаменти

 

9 8–3–1 Влаштування піщаної основи під фундаменти

М3

31

88,49

9,85

8,96

3,13

2743,2 305,35

877,76

97,03

1,23

0,35

38,13

10,85

 

10 РЕСН 7–1–9 Устрій фундаментів стрічкових, при глибені котловану до 4 м та масі 1,5т (трапецеідальних) 100 шт 1,53

5164

1524

3639,9

1323,7

7900,9 2331,7

5569,05 2025,26

175,45

137,88

268,4

210,95

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

11 С1411 – 15

Вартість збірних залізобетонних плит стрічкових, фундаментів розміром не менш 3×3 об'ємом від 1 до 4 м3

М3

214,2 387,55 83013,2

 

 

12 8–4–3 Гідроізоляція стін фундаментів цементна рідким склом горизонтально

100м2

1,38

453,4

127,36

16,6

3,48

625,7 175,7

22,91

4,8

60,36

1,5

83,3

2,07

 

 

13

РЕСН

7–42–4

Установка блоків стін підвалу житлових і суспільних будинків при масі елемента до 1т 100 шт. 3,02

7389,44

1293,86

5022,59

1869,99

23316,1 3907,45

15168,2

5647,37

150

108

453

326,2

 

 

14 С1411–8

Вартість блоків фундаментів об'ємом 1–4 м3 прямокутного січення

М3

422,8 263,5 111407,8

 

 

ВСЬОГО по II розділі

грн. 200509,1 7116,5 21679,79 886,4

 

 

7790,1 551,9

 

 

III. Перекриття над підвалом

 

15

РЕСН

7–45–6

Укладання панелей перекриттів масою до 5т площею до 10м2 з обпиранням на 2 сторони і висоті будинку до 40 м при L=6 м і ширині до 1,5 м

100 шт. 0,53

8474,93

3004,6

2774

1034

4491,7 1592,4

1470,2

548,02

322

118

170,66

62,5

 

16 С1414–7845 Вартість панелей перекриттів товщиною 22 см

М2

309,4 72,17 22329,3

 

17 7–47–3 Установка сходових площадок в підвал масою до 1т на стіну. 100 шт. 0,02

6538

3061,92

3278,64

1256,22

130,8 61,24

65,57

125,2

343,65

134,29

6,873

2,7

 

18 С1418–8849 Вартість сходових площадок

М2

8 86,08 688,6
19 7–47–3 Установка сходових маршей у підвал масою 1т з зварюванням. Серії 2ЛП25–15 100 шт. 0,02

5960

2772,11

3060

1182,97

119,2 55,44

61,2

23,66

319

125,4

6,38

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 С1418–8847 Вартість сходових маршів

М2

10 104,66 1046,6

ВСЬОГО по III розділу

грн. 28806,2 1932,4

1596,97

1827,9

183,9

126,6

 

 

IV Устрій підлог у підвалах

 

21

РЕСН

11–2–9

Устрій бетонного шару, що підстилає, з бетону М100, товщиною 20 см

100м3

0,4

29922,82

1466,17

812,19

265,24

11969,1 586,4

324,8

106,1

195,75

24,86

78,3

9,94

22 С1424–11600 Вартість бетону М100

М3

40 279,51 11180,4
23 11–15–1 Устрій цементної стяжки товщиною 30 мм

100м2

4

1431,36

428,94

75,24

49,95

5725,4 1715,8

300,96

199,8

57,04

6,47

228,2

25,9

ВСЬОГО по IV розділі

грн 625,8 306,5
28874 2302,2 305,9 35,84

V. Цегельні стіни

 

24 РЕКН 8–6–3 Стіни наріжні прості при висоті поверху до 4 м з силікатної цегли для будівель до 9-ти поверхів розмір цегли 250×120×65

м3

1331,3

159,12

61,27

30,86

11,74

211836,4 81901,6

41083,9

15629,5

7,17

1,3

9545,4

1730,7

25 8–6–7 Стіни внутрішні при висоті поверху до 4 м з силікатної цегли

м3

1206,4

140,07

56,82

31,14

11,93

168980,4 68547,6

37567

14392,3

6,92

1,32

8348,3

1592,4

26 C1422–10932 Вартість цегли керамічної 250×120×65 1000 шт 1241 932,57 1157319,4
27 8–11–1 Розшивка швів кладки кам’яної з цегли

100м2

19,7

300,67

300,67

5923,2 5923,2

34,6

681,6

28 7–44–10 Укладання перемичок масою від 0,3т до 0,7т при висоті будинку до 40 м 100 шт 10,8

707,51

180,06

475,16

181,11

7641 1944,6

5131,7

1956

21,46

15,24

231,7

164,6

29 C1412–857 Вартість перемичок прямокутних з бетону М200 шириною 120 мм, довжиною до L=2 м м 2160 27,5 59400

 

30 8–35–2 установка та розборка i розборка інвентарних лiсiв висота до 16 м

100м2

19,7

1206,41

588,40

- 23766,3 11591,5

68,73

0,23

1353,9

4,53

 

32 8–14–3 перегородки неармовані товщиною 0,5 цегли

100м2

12,39

2085

1523,25

249,43

95,14

25834,4 18873,1

3090,4

1178,5

162,74

10,71

2016,3

132,7

 

ВСЬОГО по V розділу

грн 86873 22177,2

 

1660701,1 188781,6 33156,6 3624,9

 

VI. Балкони

 

40 7–53–8

Установка екранів огородження до 10 м2 при висоті будівлі до 30 м

100 шт. 0,56

3640,99

1256,54

2018,63

765,7

2038,95 703,7

1130,4

428,8

146,45

83,99

82,01

47,03

 

41 C126–1213 Вартість навісних екранів огороджень блоків і лоджій армоцементні товщиною до 3 см рельєфна

м2

560 88,29 49442,4

 

ВСЬОГО по VI розділу

грн. 1130,4 82,1
51481,3 703,7 428,8 47,03

VII. Сантехкабіни, шахти ліфтів, сміттєпровід

44 7–55–1 Установка сантехкабін при найбільшій масі елементів до 5т і висоті будинку до 4 м 100 шт. 0,54

8752,22

2751,85

3851,35

1476,94

4726,2 1486

2079,7

797,54

308,85

162,31

166,78

87,6

45 С1417–8752 Вартість сантехкабін роздільних шт. 54 2164,65 1168911

ВСЬОГО по VII розділу

грн. 2079,7 166,78
21617,3 1486 797,54 87,6

XΙΙΙ. Сходові марші і площадки

47 7–47–2 Установка сходових площадок масою до 1т і висоті будинку до 40 м 100 шт. 0,18

6538,84

3061,92

3278,64

1256,2

1176,9 551,14

590,1

226,1

343,65

175,29

61,8

24

48 С1418–8849 Вартість сходових площадок

м2

72 66,08 4757,7
49 7–47–4 Установка сходових маршів 100 шт. 0,18

5960

2772

3060,14

1185,97

1072,8 49896

550,82

213,5

319

125,34

57,42

22,56

50 С1418–8847 Вартість сходових маршів з бетонними ступенями, не потребуючої додаткової обробки

м2

90 104,66 9419,4
51 7–60–3 Установка металевих огороджень з поручнями з полівінілхлориду 100 м 0,57

1948,1

1789,5

74,57

23,66

1110,4 1110,4

42,5

13,48

194,3

2,88

110,7

1,64

52 С123–361–1 Вартість поручнів з полівінілхлориду м 57 14,12 804,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВСЬОГО по XΙΙΙ розділу

грн. 18341,6 51557,5 1183,42 229,9
453,1 48,2

ΙX. Перекриття і покриття

53 7–45–6

Установка багатопустотних плит перекриттів площею до 10 м2 з обпиранням на двох сторін при висоті будинку до 40 м

100 шт. 3,78

7327,1

3408,92

2775,43

1053,09

27696,4 12885,7

10491,1

3980,7

387,15

118,77

1463,4

448,9

54 С1414–7413 Вартість багатопустотних плит перекриттів приведеної товщини 120 мм

м2

2785 172,17 479493
55 7–45–8

Установка ребристих панелей покрить площею до 10м2 при висоті будинку до 40 м і ширині плит до 2 м

100 шт. 0,48

3433,53

1486,86

1815,4

693,2

1648,1 713,7

871,4

332,7

171,1

75,12

82,1

36,05

56 С1414–7714 Вартість ребристих панелей покрить товщиною 80 мм

м2

440 565,30 248732

ВСЬОГО по ΙX розділу

грн. 757569,5 13599,4

11362,5

4313,4

1545,5

484,95

X. Покрівля

57 12–22–1 Устрій цементних стяжок, що вирівнюють, товщиною до 15 мм

100м2

4,4

854,50

284,47

182,87

62,49

3759,8 1251,7

804,6

274,9

38,39

6,39

168,9

28,1

58 12–18–1 Утеплення покрить керамзитовим гравієм

100м3

44

160,05

31,24

29,17

9,78

7042,2 1374,6

1283,5

430,3

4,28

1,01

188,32

44,4

59 С1423–11144 Вартість гравію М200 (керамзит)

м3

44 135,24 5950,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 12–21–1 Огрунтовка основи з бетону чи розчину під водоізоляційний килим

100 м2

4,4

244,65

59,15

1,74

0,65

1076,5 260,26

7,65

2,86

7,05

0,08

31,02

0,35

61 12–20–4 Улаштування обмазувальної пароізоляцій покрить у два шари на бітумній мастиці з руберойду РМ –350

100м2

4,4

425,37

123,25

5,28

0,65

1871,6 542

23,2

7,92

14,69

0,18

64,6

0,8

62 12–1–2 Устрій покрівель тришарових скатних на бітумній мастиці з захисним шаром із гравію для будинків шириною від 12 до 24 м

100м2

4,4

2201,89

334,91

84,42

29,63

9688,3 1473,6

371,4

130,4

37,13

3,02

163,37

13,3

63 С111–856 Вартість руберойду

м2

1320 32,25 42580,3
64 12–7–1 Улаштування примикань рулонних покрівель до стін і парапетів

100м2

0,23

1492,13

321,20

41,53

14,52

343,2 73,9

9,55

3,34

36,5

1,47

8,39

0,4

ВСЬОГО по X розділу

72312,5 4976,1

2499,9

849,7

624,9

87,3

XI. Прорізи

65 10–18–4

Установка віконних блоків у жилих і суспільних будинках у кам’яних стінах зі спареними переплетом при площі прорізу до 2м2

100м2

2,83

4631,42

2223,25

661,47

243,1

13106,9 6291,8

1871,9

696,4

259,12

25,43

733,3

7196

66 С123–127

Вартість блоків віконних дерев’яних для жилих будинків зі спареними переплетами при площі до 1,71м2

м2

283 288,99 81784
67 10–26–1

Заповнення зовнішніх і внутрішніх дверних прорізів у кам'яних стінах при площі прорізу до 3м2

100м2

7,4

2914,67

1249,95

973,48

361,75

21568,5 92,4

7203

2676,9

142,04

35,7

1051,1

264,18

68 С123–199

Вартість блоків дверних дерев'яних внутрішніх для жилих і суспільних будинків, обклеєних твердими деревоволокнистими плитами при площі = 1,8м2

м2

74 215,34 1593,5
69 10–29–1

Заповнення балконних прорізів блоками в кам'яних стінах у жилих і суспільних будинках зі спареними переплетами при площі прорізу до 3м2

100м2

0,8

4625,74

1853,34

1021,12

379,43

3700,59 1482,7

816,9

303,5

218,04

37,36

174,4

29,9

70 С1418–8840 Вартість балконних блоків

м2

80 198,6 15888

ВСЬОГО по XI розділу

Грн. 137641,5 7866,9

9891,8

3676,8

1958,8

366,04

XII. Підлоги

71 11–15–1 Улаштування покриття суцільних монолітних з застосуванням сум. З бетону М-200 завтовшки 20 мм.

100м2

2,4

1431,36

428,94

75,24

45,95

3435,3 1029,4

180,58

110,28

57,04

6,47

136,9

264,7

72 11–11–1 Улаштування стяжок цементних завтовшки 20 мм.

100м2

23,6

1103,16

433,15

63,12

46,35

26034,6 10222,3

1489,6

1093,8

57,83

6,04

1364,8

142,5

73 С1425–11665 Вартість готового цементно-піщаного розчину

м3

236 249,53 58889,1
74 11–34–1 Улаштування покриття з паркету, досок з дубу, ясеня, клена

100м2

2,4

14980,82

538,22

110,84

65

35953,9 1291,7

266

156

59,67

8,33

143,2

19,2

75 11–36–3 Улаштування покриття КН-2 з линоліуму узорчатого полівінілхлорідного на тканевої основі марки «А» завтовшки 1,6 мм

100м2

24,6

3794,14

678,38

322,36

109,83

93335,8 16688,1

15310

2701,8

85,01

12,76

1335,5

200,45

76 С111–543 Ліноліум полівінілхлорідний завтовшки 1,6 мм

м2

2360 8,81 20791,6

ВСЬОГО по XII розділу

Грн. 236440,3 29231,5

17246,2

4061,9

3736,1

740,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

XIΙΙ. Опоряджувальні роботи

77 15–61–3 Поліпшена штукатурка поверхонь усередині будівель

100м2

65,75

1745,34

1124,54

79,70

69,41

114756,1 73938,5

5240,3

4563,7

122,10

9,13

8028,1

600,3

78 15–61–4 Те ж стель

100м2

27,85

1787,81

1158,3

79,7

69,41

49790,5 32258,6

2219,6

1933,1

123,75

9,13

3446,4

254,3

ВСЬОГО по XΙΙΙ розділу

Грн. 164546,6 106197,1

7459,9

6496,8

11474,5

854,6

XΙV. Малярні роботи

79 15–152–2 Фарбування водно-клейовими складами усередині приміщення, поліпшене по штукатурці і збірних конструкціях для стель

100м2

27,85

161,34

135,95

1,45

0,54

4493,3 3786,2

40,38

15,04

166,66

0,07

463,98

1,95

80 15–152–2 Те ж стін

100м2

24,86

486,86

255,25

25,65

16,04

12128,2 6345,5

637,6

398,7

207,25

0,58

5152,2

14,1

81 15–166–3 Просте фарбування масляними сполуками /по дереву/ блоків, підготовлених під друге фарбування для дверей /білилами/

100м2

20,5

1635,46

1208,69

1,45

0,54

33526,9 24778,1

29,7

11,1

139,09

0,07

2851,3

1,43

82 15–166–4 Просте фарбування масляними сполуками /по дереву/ блоків, підготовлених під друге фарбування для вікон /білилами/

100м2

7,9

2238,311

806,65

1,43

0,54

17682,6 6372,5

11,29

4,27

139,09

0,07

1098,8

0,55

83 15–165–8 Поліпшене фарбування масляними сполуками по штукатурці стін

100м2

13,29

1162,66

671,04

11,3

5,57

15451,7 8918,12

150,2

74,02

77,22

0,70

1026,25

9,3

ВСЬОГО по XΙV розділу

Грн. 83282,3 50200,4

869,2

503,1

10592,5

27,6

XV. Скління

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
84 15–201–1 Засклення дерев’яних вікон, переплетів, подвійних, що відкриваються в одну сторону шибкою 3 мм у кам’яних, жилих і суспільних будівлях

100м2

пл.

Прорізу

3,47

2026,2

546,64

17,24

8,58

7030,9 1896,8

59,8

29,8

66,99

20,163

232,5

3,74

85 15–251–1 Обклеювання шпалеркою стін по монолітній штукатурці

100м2

41,76

565,43

424,92

2,47

1,44

23046,9 17319,7

100,7

58,69

49,99

0,18

2037,6

7,34

86 С111–12–42 Вартість скла листового завтовшки 4 мм марки М1

100м2

347 35,30 12249,1

ВСЬОГО по XV розділу

Грн.

160,5

88,5

2270,1

11,1

42326,9 19216,5

XVI. Інші роботи

87 27–56–1 Устрій одношарової основи з щебеню товщиною до150 мм

100м2

1,2

23327,2

443,96

2679,75

877,78

27992,7 532,7

322,35

1053,3

56,99

77,92

68,4

93,5

88 27–53–7 Устрій покрить з гарячих асфальтобетонних сумішей товщиною 25 мм

100м2

1,2

1827,76

412,78

1112,03

386,04

263,8 638,5

1399,3

478,4

58,75

35,58

69,6

42,12

89 С1421–9881 Вартість асфальтобетону гарячого, дорожнього тонн 3,7 245,5 908,35

 


Зведення прямих витрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього по розділу I

39110,38 4300,21

6764,26

2032,1

460,8

189,82

Всього по розділу II 200509,1 7116,5

21679,8

77901

886,4

551,97

Всього по розділу III 28806,2 1932,4

1596,97

1827,9

183,9

126,6

Всього по розділу IV 28874,9 2302,2

625,8

305,9

306,5

35,8

Всього по розділу V 1450033,5 188781,6

86873

33156,6

22177,2

3624,9

Всього по розділу VI 51481,3 03,7

1130,4

428,8

82,01

47,03

Всього по розділу VII 121617,3 1486

2079,7

797,54

166,78

87,6

Всього по розділу XΙΙΙ 18341,6 51557,5

1183,42

453,1

229,9

48,2

Всього по розділу ΙX 456769,4 13599,4

11362,5

4313,4

1545,5

484,95

Всього по розділу X 72312,5 4976,1

2499,9

849,7

624,9

87,3

Всього по розділу XI 137641,5 7866,9

9891,8

3676,8

1958,8

366,04

Всього по розділу XII 179557,2 29231,5

17246,2

4061,9

3736,1

740,3

Всього по розділу XIΙΙ 164546,6 106197,1

7459,9

6496,5

11474,5

854,6

Всього по розділу XΙV 83282,3 50200,4

869,2

503,1

10592,5

27,6

Всього по розділу XV 42326,9 19216,5

160,5

88,5

2270,1

11,1

Разом по разделу XVI 31264,8 1171,2

4615

1531,7

138

135,62

Всього

3753087,1 490639,21

176038,35

68313,94

16833,89

7419,47

Зведення прямих витрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всього по розділу I. Земляні роботи 27607,3 2741,8
Всього по розділу II
Всього по розділу III
Всього по розділу VI
Всього по розділу VI. Надземна частина 345940,54 36007,51
Всього по розділу VII
Всього по розділу VIII
Всього по розділу IX
Всього по розділу X
Всього по розділу XI
Всього по розділу XII
Всього по розділу XIII
Всього по розділу XIV
Всього по розділу XV 185405,3 25504,02
Всього по розділу XVI
Всього по розділу XVII
Всього по розділу XVIII

Розрахунок накладних витрат

№ п/п Обґрунтування Нормативна трудомісткість у прямих витратах робітників, будівельників і робітників обслуговуючих машин (чол-год) Усереднені коефіцієнти переходу від нормативної трудомісткості робіт, передбачених у прямих витратах до трудомісткості робітників, з/пл яких враховується в накладних витратах Трудомісткість у накладних витратах Усереднена вартість чол-год. робітників з/пл яких враховується в накладних витратах 1 блок З/пл у прямих витратах 2 блок Усереднені показники визначення коштів на покриття інших статей накладних витрат, грн. 3 блок Загальна маса накладних витрат, грн.
З/пл у накладних витратах Збір на обов'язкове соціальне, пенсійне Кошти на покриття інших витрат, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Локальний кошторис №1
2 а) Земляні роботи 2741,8 0,098 268,7 12,35 3318,4 27607,3 12432,1 0,85 2330,5 18081
3 б) Загально-будівельні роботи 36007,51 0,12 4321 12,35 53363 345940,2 160519 1,05 37807,9 251689,9
4 в) Опоряджувальні роботи 25504,02 0,088 2244 12,35 27713 185405,3 856,73 0,83 21168 134554
ВСЬОГО 6833 84394 404325
Всього по розділах 3753087,1 490639,21

176038,3

68313,9

16833,89

7419,47

Інші роботи – 10% 375308,7 49063,92

17603,8

6831,4

1683,4

741,9

Всього прямих витрат з іншими роботами 4128395,8 539703,1

193642,1

75145,3

18517

8161,37

З них вартість матеріалів, конструкцій 3395050,6
Усього заробітна плата 614848,4
Накладні витрати% 404325
Трудомісткість у накладних витратах 6833
Заробітна плата в накладних витратах 84394
Всього прямих витрат з накладними витратами 4532720,8
Планові накопичення 8%
Всього по кошторису:
Кошторисна трудомісткість 33511,4
Кошторисна заробітна плата 699242,4

Локальний кошторис 2

На устрій комплексу внутрішніх санітарно-технічних робіт

По будівництву 9-и поверхового 54-х квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли

Базисна кошторисна вартість 55239 грн.

Нормативна трудомісткість 5178 люд/годин.

Базисна кошторисна заробітна плата 10763 грн.

Зроблено в цінах 2008 р. Вартість м2 к. пл. 19,3 грн.

№ п/г Шифр номер позиції нормативу Найменування робіт та витрат Одиниці виміру Кількість Вартість одиниці в гр. Загальна вартість у гр. Витрати праці робітників не зайнятих обслуговуванням машин
Всього Експлуатація машин Всього Основна з/п Експлуатація машин Обслуговуючих машин
Основна з/п У тому числі заробітна плата У тому числі заробітна плата На одиницю Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 УКН Опалення і вентиляція

м2

2785

6,46

1,15

0,29

0,15

17991 3244

807

417,7

1,11

0,09

3174

250

2 Водопостачання

м2

2785

3,9

0,71

0,18

0,1

10861 1977

501

278

0,69

0,06

1921,6

167,1

3 Каналізація

м2

2785

5,68

1,03

0,26

0,13

15818,8 2868,6

724

362

1,09

0,08

3035,6

272,8

ВСЬОГО

44671 8089,6

2032

1057

8131

639

Накладні витрати –14,5% Грн. 6477
Нормативна трудомісткість у накладних витратах – 20% чол/год 1754
Кошторисна заробітна плата в накладних витратах – 20% Грн. 1617
Усього із накладними витратами Грн. 51148 9706

2032

1057

5178
Планові накопичення –8% Грн. 4091
Усього по кошторису Грн. 55239
Нормативна трудомісткість чол/год 5178
Кошторисна заробітна плата Грн. 10763

Локальний кошторис 3

На устрій комплексу електромонтажних робіт

По будівництву 9-и поверхового 54-х квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли

Базисна кошторисна вартість 15007 грн.

Нормативна трудомісткість 2539 люд/годин.

Базисна кошторисна заробітна плата 2817 грн.

Зроблено в цінах 2008 р. Вартість м2 к. пл. 5,3 грн.

№ п/г Шифр номер позиції нормативу Найменування робіт та витрат Одиниці виміру Кількість Вартість одиниці в гр. Загальна вартість у гр. Витрати праці робітників не зайнятих обслуговуванням машин
Всього Експлуатація машин Всього Основна з/п Експлуатація машин Обслуговуючих машин
Основна з/п

У тому числі заробітна

плата

У тому числі заробітна

плата

На одиницю Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 УКН Комплекс електромонтажних робіт

м2

2785

4,23

0,76

0,19

0,1

11780,2 2116,3

529

278

0,7

0,06

1949

167

ВСЬОГО 11780,2 2116,3

529

278

1949

167

Накладні витрати –100% Грн. 2116
Нормативна трудомісткість у накладних витратах – 20% чол/год 423
Кошторисна заробітна плата в накладних витратах – 20% Грн. 423
Всього з накладними витратами Грн. 13896 2539

529

278

2539
Планові накопичення –8% Грн. 1111,3
Всього по кошторису Грн. 15007
Нормативна трудомісткість чол/год 2539
Кошторисна заробітна плата Грн. 2817

Локальний кошторис 4

На устрій комплексу слабкострумових робіт

По будівництву 9-и поверхового 54-и квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли

Базисна кошторисна вартість 7264,3 грн.

Нормативна трудомісткість 868,4 люд/годин.

Базисна кошторисна заробітна плата 870,3 грн.

Зроблено в цінах 2008 р. Вартість м2 к. пл. 2,3 грн.

№ п/г Шифр номер позиції нормативу Найменування робіт та витрат Одиниці виміру Кількість Вартість одиниці в гр. Загальна вартість у гр. Витрати праці робітників не зайнятих обслуговуванням машин
Всього Експлуатація машин Всього Основна з/п Експлуатація машин Обслуговуючих машин
У тому числі заробітна плата На одиницю Всього
Основна з/п У тому числі заробітна плата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

1 УПВС Комплекс слабкострумових робіт

м2

2785

1,22

0,23

0,56

0,04

3397,3 640

155,3

111,6

0,23

0,03

640,3

83,6

 

ВСЬОГО

3397,3 640

155,3

111,6

640,3

83,6

 

Накладні витрати –98% Грн. 3329
Нормативна трудомісткість у накладних витратах – 20% чол/год 144,4

 


Об'єктний кошторис

На будівництво 9-и поверхового 54-ти квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли

Базисна кошторисна вартість 4610231 грн.

Нормативна трудомісткість 42096,3 чол./год.

Базисна кошторисна зар. 713692 плата грн.

Зроблено в цінах 2008 р. Вартість м2 к. пл. 1759,6 грн.

№ п/п Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість, грн. Нормативна трудомісткість, чол/год. Кошторисна заробітна плата, грн.

Вартість 1м2 корисної площі, грн.

Будівельні роботи Монтажні роботи Всього
1 Загально-будівельні роботи 4532720,8 4532720,8 33511,4 699242,4 1732,3
2 Внутрішні санітарно-технічні роботи 55239 55239 5178 10763 19,3
3 Електромонтажні роботи 15007 15007 2539 2817 5,3
4 Слабкострумові роботи 7264,3 7264,3 868,4 870,3 2,3
ВСЬОГО 458795,3 22271,3 4610231 42096 713692 1759,5

Складання зведеного кошторисного розрахунку (ЗКР)

будівництво будинок ціна проект

ЗКР – це кошторисний документ, що визначає повну кошторисну вартість будівництва, включаючи вартість будівельно-монтажних робіт, витрат на придбання устаткування, меблів, інвентарю.

Вихідні дані:

Галузь будівництва: жиле будівництво.

Найменування об'єкта: 9-и поверховий 54-и квартирний жилий будинок, стіни з цегли.

Дані по кошторису:

1.  Вартість робіт по об'єктному кошторису 4610231 грн.

2.  Кошти на зведення тимчасових будинків і споруджень 1,5%.

3.  Кошти на додаткові витрати в зимовий час – 0,8% (цегельні будинки).

4.  Кошторисний прибуток для жилих цегельних будинків 8%.

5.  Кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з інфляційними процесами – 13,6%.

6.  Кошти на покриття ризику всіх дільниць будівництва – 1,8%.

7.  Кошти на страхування ризику – 1%.

8.  витрати на перевезення працівників автотранспортом – 1,5%.

9.  Податок на додаткову вартість – 20%.

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 9284600 грн.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 9-и поверхового 54-и квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли


Складений у базисних цінах 2008 р.

Нормативні документи розрахунки і номери кошторисів Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат Базисна кошторисна вартість, т. грн. Інші витрати, т. грн. Загальна розрахункова вартість, т. грн
Будівельних робіт Монтажних робіт Устаткування меблі інвентар
1 2 3 4 5 6 7 8
Розділ А: Базисна кошторисна вартість будівництва
1 Об'єктний кошторис

Глава №2 Основні об'єкти будівництва

У тому числі до діяльності підрядної організації

Всього по главі 1–7

У тому числі до діяльності підрядної організації

4588

4588

4588

22

22

22

4610

4610

4610

Глава 8 Тимчасові будинки і спорудження
2

ДБН Д.1.

1–1–2000

Кошти на зведення і розробку тимчасових будинків і споруджень (k=3,1%)

4588*0,031=142,2

22*0,031=0,682

142,2*0,682=142,9

142,2 0,682 142,9

Договірна ціна

Договірна ціна призначається для визначення вартості підрядних робіт при складанні контрактів (тендерів), тобто ціна пропозиції, за якою підрядчик згоден виконати замовлення, необхідний для здійснення правильних рішень по об'єкту замовлення і поточних цін на них.

У складі цієї вартості підрядчик виконує безпосередні, так і поточні витрати на будівництво об'єктів: замовлення, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, кошти на покриття ризику, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів. До безпосередніх витрат відносяться кошти, що підрядчик планує витрачати безпосередньо на спорудження об'єкта замовлення, тобто на трудові і матеріально-технічні ресурси. До супутніх витрат відносяться кошти на:

-  Підготовку території будівництва;

-  Зведення і розробку титульних тимчасових будинків і споруджень;

-  Додаткові витрати, зв'язані з виконанням БМР у зимовий період;

-  Перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.

Договірна ціна складається на основі зведеного кошторисного розрахунку.

Договірна ціна на будівництво житлового будинку здійснюваного в 2008 р. визначена згідно ДБН Д.1. 1–1–2000 складена в цінах 2008 р.

№ п/п Обґрунтування Найменування витрат Вартість, т.грн.
Всього Будівельні роботи

 

1 2 3 4 5

 

1 Зведений кошторис Кошторисна вартість 7905,7 7905,7

 

2 Таблиця 1.3 гр. 8 Витрати на тимчасові будинки і спорудження – 0,95% 245,1 245,1
У тому числі зворотні кошти – 15%

 

Всього з тимчасовими будинками 8150,8 8150,8

 

3 Таблиця 1.4 гр. 14 Зимове подорожчання – 1,3% 105,96 105,96

 

Всього із зимовим подорожчанням 8256,76 8256,76

 

4 Невраховані роботи – 10% 825,7 825,7

 

Всього з неврахованими роботами і витратами 9082,46 9082,46

 

5 П. 2.3.3 лист №7/7 1083 від 23.10.2000 р. Кошти на покриття витрат зв'язаних із інфляційними процесами – 13,6% 1235 1235

 

Всього з інфляцією 10317,5 10317,5

 

6 Таблиця 2.2 п. 2 Розмір витрат на покриття ризику – 1,8% 185,7 185,7

 

7 Об'єктний кошторис (кошторисна заробітна плата) Збір на обов'язкове соціальне пенсійне страхування і внески в державний фонд допомоги зайнятості – 40,2% 286 286

 

8 Додаток №6 (розрахунок) Комунальні податки 0,871 0,871

 

9 Всього договірна ціна 10790 10790

 

10 ПДВ=20% 2158 2158

 

11 Договірна ціна з урахуванням ПДВ 12948 12948

 

12 Коефіцієнт подорожчання

 

Техніко-економічні показники проекту

№ п/п Найменування показника Одиниця виміру Кількість
1 Корисна площа будинку

м2

2785
2 Загальна кошторисна вартість об'єкта т.грн. 9284,6
3 Кошторисна вартість на загально-будівельні роботи т.грн. 4532,7
4

Кошторисна вартість корисної площі будинку 1м2

грн. 3334
5 Витрати праці по зведенню об'єкта по нормі зі спеціальними видами робіт чол/год 8301,2
6 Прийняті норми чол/год 7309
7 Витрати праці на загально-будівельні роботи з норми чол/год 7469,3
8 Прийняті норми чол/год 6477,1
9

Витрати праці 1м2 корисної площі

чол/год

м2

2,62
10 Виробіток на загально-будівельні роботи на 1 чол/год

Грн

1 чол/год

699
11 Нормативна тривалість будівництва Мес. 7
12 Прийнята тривалість будівництва Мес. 8
13 Кошторисна вартість матеріалів Грн 3395050,6
14 Вартість збірних конструкцій Грн 1267580,2
15 Коефіцієнт сборности 0,37
16 Договірна ціна будинку т.грн 9284,6

Література

1.  Правила определения стоимости строительства ДБН Д.1.1–1–2000

2.  Ресурсные элементные сметные нормы ДБН Д.1.1–2000 Київ. Госстрой України.

3.  Поточные единичные расценки к ресурсным элементным сметным нормам на строительные работы. Київ 2000.

4.  Каталоги сметной стоимости на металлические, деревянные и железобетонные работы. Часть I, II, III. 1997 р.

5. Усредненные показатели для определения лимита средств на титульные временные здания и сооружения. 1997 р.

6.      Усредненные показатели для определения лимита средства на дополнительные затраты при производстве в зимнее время.

7. Зміст і методи виконання курсової роботи з предмету «Економіка будівництва». Воловельский В.А. Харків 2004. ХСТ.


 
© 2012 Рефераты, доклады, дипломные и курсовые работы.